Garanti

IET Labs, Inc., ürünlerinin malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış olduğunu garanti eder ve aksi belirtilmedikçe 1 yıllık bir süre için geçerli IET şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirir.

Orijinal nakliyeden sonra garanti süresi içinde bir ürünün bu standardı karşılamaması durumunda, tamir edilecek veya IET seçeneğine kadar, IET'ye iade edildiğinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Yukarıdaki garantiler, müşterinin veya üçüncü bir şahsın gerçekleştirdiği hatalı veya yetersiz bakım, kurulum, onarım veya kalibrasyon, IET tarafından onaylanmayan bir üründeki değişiklikler, spesifikasyonların izin verdiği değerlerden daha yüksek gerilimlerin veya akımların uygulanması sonucunda ortaya çıkan kusurları kapsamaz. veya röleli ürünlerde 10 milyondan fazla devir geçiyor.

Bu tür zararların bildirilmesine dahi bildirilmiş olsa dahi, dolaylı, özel veya sonuçsal zararlardan IET sorumlu değildir.


BU GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.