GenRad 1557-A Titreşim Kalibratörü

  • Tek frekanslı 100 Hz
  • Tek seviye 1 g
  • 300 gramdan daha az kütle ile titreşim manyetiklerinin kalibrasyonu
  • Pilli
Priced at
$0,00