Endüktans standart

  1. GenRad 1482 Serisi Endüktans Standardı
    • Yılda ± 0.01% istikrarlı
    • 18 Modeller 1 µH ila 10 H arasındadır
    • Düşük, bilinen sıcaklık katsayısı
    • 3 yıl garanti dahildir

1 öğe

sayfa başı
Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla