Dielektrik Hücre Uygulama Notları

Uygulamanızı ve test ortamınızı geliştirmek için bu bağlantıları kullanın.
Burada, ASTM D150 ve IEC 60250'ye malzeme üzerinde test yapmak için 7600 Precision LCR Metre'yi kullanan bir laboratuvar örneği verilmiştir. Intertek Plastik Teknolojisi Laboratuvarı


IET Labs, QuadTech 7600, QuadTech 7600 Plus ve 1900 dahil olmak üzere çeşitli LCR ölçüm cihazları üretmektedir.


IET'in eksiksiz LCR Metre hattı, bağlantıya tıklayarak görülebilir. LCR Ölçer