Teflon Standart - TS-100

  • LD-3 ve LD-3T gibi herhangi bir sert dielektrik hücrenin çalışmasını doğrulayan paha biçilmez bir araç

Priced at
$926,00