Gerilim Bölücüler

Filter Ideal Instrument
  1. RV722 Kelvin-Varley Gerilim Bölücü
    • Birincil Kalibrasyon derecesi 100 kΩ Kelivin-Varley Gerilim Bölücü
    • Dünya çapında Ulusal Ölçme Enstitüleri tarafından kullanılır
    • Wheatstone Köprüsünde inşa edilen kendinden kalibre devresi
    • "Hermetik Olarak Yalıtılmış Tel Yara Dirençleri" kullanır

1 öğe

sayfa başı
Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla