1863-11 1863, 1864 için Direnç Test Armatürü

  • Bir test numunesinin Yüzey ve Hacim Direncini ölçmek için tasarlanmıştır
  • ASTM D 257 ile uyumlu
  • 1863, 1864 veya 1865+ ile kullanılabilir
Priced at
3.960,00 $